Recursos

– Participació –

Participació ciutadana i ApS

Català

Castellà

– Necessitats –

Presentació - Necessitats Socials

Català

Castellà

Resum - Necessitats Socials

Eina 1: Detecció de necessitats a les entitats socials en els projectes d’aprenentatge servei

Català

Castellà

Eina 2: Interrogants per a la detecció de necessitats

Català

Castellà

Eina 3: Exercici Necessitats i ApS

Català

Castellà

– Sentit del servei –

Presentació - Sentit del servei

Català

Castellà

Resum - El sentido del servicio

Eina 1: Alguns interrogants sobre el servei i el seu sentit

Català

Castellà

– Participació –

Presentació - Participació

Català

Castellà

Resum - Participación

Eina 1: Tipologies de participació

Català

Castellà

Eina 2: Activitats per fomentar la participació

Català

Castellà

Eina 3: Guia Zerbikas. Práctica ApS

Eina 4: Zerbikas. Joves pel barri

Eina 5: Manual de participación juvenil

– Reflexió –

Presentació - Reflexió

Català

Castellà

Resum - Reflexió

Eina 1: Reflexió i ApS

Català

Castellà

Eina 2: Estratègies de reflexió

Català

Castellà

Eina 3: Activitat sobre reflexió

Català

Castellà

– Avaluació –

Presentació - Avaluació I

Català

Castellà

Presentació - Avaluació II

Català

Castellà

Resum - Avaluació

Eina 1: Indicadors d'avaluació ApS

Català

Castellà

Eina 2: Activitat sobre indicadors d'avaluació ApS

Català

Castellà

Eina 3: Tècniques i instruments de recollida d'informació

Català

Castellà

Eina 4: Activitat d'avaluació ApS

Català

Castellà

– Servei –

Presentació - Servei

Català

Castellà

Resum - El servicio

Eina 1: Alguns interrogants sobre les necessitats i el servei

Català

Castellà

Eina 2: Activitat per a concretar el servei

Català

Castellà

– Aprenentatge –

Presentació - Aprenentatge I

Català

Castellà

Presentació - Aprenentatge II

Català

Castellà

Presentació - Aprenentatge III

Català

Castellà

Resum - Aprendizaje

Eina 1: Concreció Aprenentatge

Català

Castellà

Eina 2: Guia de Zerbikas. ApS y competencias básicas

Eina 3: Guia de Zerbikas. ApS un proyecto integrado de aprendizaje

– Treball en grup –

Presentació - Treball en grup

Català

Castellà

Resum - Treball en grup

Eina 1: Raons per promoure la cooperació

Català

Castellà

Eina 2: Els grups de recerca

Català

Castellà

– Reconeixement –

Presentació - Reconeixement

Català

Castellà

Resum - Reconeixement

Eina 1: Algunes preguntes sobre les activitats de reconeixement

Català

Castellà

– Partenariat –

Presentació - Partenariat I

Català

Castellà

Presentació - Partenariat II

Català

Castellà

Resum - Partenariat

Eina 1: Activitat sobre partenariat

Català

Castellà

– Consolidació –

Presentació - Consolidació

Català

Castellà

Resum - Consolidació

Eina 1: Activitat sobre com treballar amb centres educatius

Català

Castellà

Eina 2: Com fer ApS als centres educatius

Eina 3: Com fer ApS a les entitats socials