Què us oferim?

– Què fa el Centre Promotor? –

Formació: conferències, tallers, cursos...

Elaboració de materials a mida

Assessorament a municipis, administracions, entitats i centres que vulguin impulsar l'aprenentatge servei

Recerca aplicada

Suport en l'avaluació de la qualitat dels projectes d'aprenentatge servei

Col·laboració amb administracions / Contribuir a crear una comunitat ApS

Algunes propostes en curs

Consell d’Innovació Pedagògica

A partir del 2018 s’ha iniciat una relació amb el Consell d’Innovació Pedagògica impulsat per l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona per tal d’incorporar l’aprenentatge servei a les seves entitats, 155 institucions i entitats ciutadanes que ofereixen activitats educatives per a escolars. Les accions formatives realitzades fins el moment són dos seminaris: curs 2017-2018 i curs 2018-2019 (que ara està en curs) i algunes sessions d’acompanyament. La formació es duu a terme conjuntament amb centres, en col·laboració amb el Consorci d’Educació de Barcelona. El curs 2017-2018 van participar 12 entitats i 9 centres educatius. El curs 2018-2019 estan participant 11 entitats i 7 centres educatius. Tota la informació es pot consultar a https://apsformaciobcn2018.wordpress.com/

Seminari de reflexió i planificació adreçat als responsables dels CRP referents d’ApS

A demanda de l’Àrea d’Innovació del Consorci d’Educació de Barcelona s’ha fet una proposta de Pla d’implantació de l’ApS en els districtes de Barcelona. Per això a partir de l’octubre s’ha dut a terme un Seminari de reflexió i planificació adreçat als responsables dels CRP referents d’ApS i altres agents. Amb aquest seminari es vol assegurar les experiències que ja s’estan fent, incentivar-ne de noves i promoure’n d’alta qualitat pedagògica d’una banda i de l’altra crear a cada districte les condicions que facin possible l’arrelament de l’aprenentatge servei.

Implementació del projecte: “L'exploració i implementació de la metodologia de l'aprenentatge servei en l'àmbit de les economies comunitàries i política alimentària"

El projecte “L’exploració i implementació de la metodologia de l’aprenentatge servei en l’àmbit de les economies comunitàries i política alimentària”, pretén afavorir que els centres educatius s’impliquin en iniciatives de barri o districte relacionades amb la política alimentària i les economies comunitàries a través de l’APS. Durant la primera fase de desenvolupament del projecte, a banda d’oferir suport a l’equip impulsor de Barcelona Activa, s’han identificat entitats susceptibles d’implementar projectes d’ApS amb les que s’ha contactat i s’han realitzat dues sessions informatives generals. Després d’aquestes ha tingut lloc una formació de quatre sessions amb aquelles entitats que han vist factible sumar-se al projecte i participar per avançar en l’exploració conjunta i el disseny de projectes d’ApS.

Jornada “Impulsar l’ApS a l’àmbit local“

Direcció de Cooperació Internacional i Justícia Global

Al llarg del 2018 ha continuat la tasca formativa iniciada al 2013 per a les entitats que treballen en educació per a la Justícia Global en el marc de la col·laboració amb la Direcció de Cooperació Internacional i Justícia Global de l’Ajuntament de Barcelona. Les accions formatives realitzades durant aquest període són: el seminari permanent d’entitats; els acompanyaments individuals a entitats; el seguiment de les entitats que reben ajut a la convocatòria C2 de l’Ajuntament i l’impuls a nivell territorial a través del treball amb entitats i tècnics de districte. El seminari de 2018 va comptar amb la participació de 21 entitats i es van realitzar dos sessions específiques per a les 17 entitats que havien rebut subvenció. Al llarg de l’any es van fer 11 sessions d’acompanyament a entitats. A nivell de districte es va treballar fonamentalment a Horta Guinardó, Sant Andreu i Sarrià Sant Gervasi, tot i que després s’ha anat ampliant a altres territoris.

Assessoraments per l’arrelament de l’Aprenentatge Servei a nivell municipal amb la Diputació de Barcelon

➢ Puig-Reig: S’ha donat continuïtat en una segona fase a la feina iniciada el curs anterior. Entre novembre 2018 i juny 2019 es farà un acompanyament a l’equip impulsor municipal per donar continuïtat als projectes iniciats a nivell de poble i buscar els circuits per consolidar el grup d’impuls i l’aposta per aquest enfocament de treball.
➢ Gurb: S’ha iniciat una primera fase al novembre de 2018 i es planifica continuar fins juliol 2019 d’acompanyament al municipi per a la creació d’una xarxa socioeducativa amb els diferents agents del poble que incorpori l’arrelament de l’aprenentatge servei al nivell local.

Assessorament a projecte

Elaboració de la Guia didàctica “Residuum, Residus i Recursos per a projectes d’Aprenentatge Servei” impulsada conjuntament per Ecoembes i la SCEA (Societat Catalana d’Educació Ambiental).

Tot buscant la necessària col·laboració entre els tres sectors -públic, privat i social-, en aquesta guía també han participat l’Institut Narcís Monturiol de Barcelona i l’Escola Túrbula de Sant Adrià del Besós, que han aportat una prova pilot d’aplicació i, d’altra banda, l’Agència de Residus de Catalunya, el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que han fet una tasca de seguiment i validació.

Aquesta guia vol divulgar els projectes d’aprenentatge servei centrats en el tractament dels residus i contribuir a fer més millor reciclatge i economia circular.