Qui som?

– El Centre Promotor d’APS –

El Centre Promotor d’APS és una associació de persones físiques constituida per impulsar l’aprenentatge servei. La seva finalitat és promoure l’estudi, la difusió, la formació, el desenvolupament d’experiències d’aprenentatge servei i la creació de xarxes territorials que facilitin el seu arrelament local, així com la seva continuitat i sostenibilitat.

El Centre Promotor vol fomentar el coneixement de l’aprenentatge servei perquè considera que és una proposta educativa transformadora. Ho és perquè incorpora al procés educatiu una filosofia de l’altruisme, l’ajuda mutua i la cooperació. Des d’un punt de vista metodològic es basa en la intervenció directa dels nois i noies en la seva comunitat per millorar-ne algun aspecte. I en tercer lloc, l’aprenentatge servei requereix una col·laboració estreta entre les institucions educatives, les entitats socials i les administracions que operen en el territori. Tres aspectes cridats a canviar l’educació.

El Centre Promotor vol contribuir, junt a d’altres actors de la societat, a que l’aprenentatge servei esdevingui una pràctica integrada en qualsevol nivell i àmbit educatiu, amb la finalitat de formar persones cooperatives i ciutadans demòcrates en una societat més lliure, justa, cohesionada i inclusiva.

El Centre Promotor promou l’aprenentatge servei respectant els principis de no apropiació, màxima difusió, obertura, reconeixement d’altres iniciatives semblants i respecte a l’autornomia de cada entitat en l’aplicació de l’aprenentatge servei a la seva realitat.

Descarregueu el tríptic!

– L’Associació Centre Promotor –

Durant l’any 2017, el Centre Promotor de l’ApS, després de tretze anys de formar part de la Fundació Jaume Bofill, s’ha constituït en associació de persones físiques que tenen la voluntat de promoure l’aprenentatge servei. El Centre Promotor també pot incorporar a les seves tasques habituals persones no associades i pot rebre l’ajut d’entitats i administracions amb les què estableixi acords  de col·laboració.

El Centre Promotor disposa d’un Grup Coordinador format per: Julio Andreu, Brenda Bär, Berta Barqué, Roser Batlle, Martí Boneta, Jordi Calvet, Laura Campo, Salvador Carrasco, Teresa Ciurana, Maribel De la Cerda, Pilar Folguieras, Núria Larroya, Josep Palos, Catalina Parpal, Josep Puig, Laura Rubio i Carles Xifra.

 

La Junta de l’Associació Centre Promotor està formada per:

  • Josep Maria Puig (President)

presidencia@aprenentatgeservei.cat

  • Teresa Climent (Secretària)

secretaria@aprenentatgeservei.cat

  • Laura Campo (Tresorera)

tresoreria@aprenentatgeservei.cat

  • Carme Bosch (Vocal)

vocalia@aprenentatgeservei.cat

El Centre Promotor de l’ApS, en aquest moment, manté acords de col·laboració amb les següents entitats:

logo IDP

– Xarxes i comunitat ApS –

El Centre Promotor d’ApS ha promogut l’aprenentatge servei en obert. Ha colaborat i ho vol seguir fent amb totes aquelles persones, administracions, centres educatius i de lleure, entitats socials i serveis municipals, així com federacions i altres institucions de segon nivell que també impulsen l’aprenentatge servei. Per tal de fer operativa aquesta idea, s’han seguit les seguents directrius i realitzat accions com les que enumerem:

  • El Centre Promotor ha ajudat a crear punts de redifusió de l’aprenentatge servei; és a dir, entitats que han fet seu l’aprenentatge servei i l’han promogut entre els seus membres.
  • El Centre Promotor, respectant l’autonomia de cada part, vol col·laborar amb iniciatives educatives que tenen una trajectòria pròpia ben consolidada més enllà de l’aprenentatge servei, però que des del punt de vista metodològic són molt properes.
  • El Centre Promotor, en la mesura del que li és possible, vol recolçar la política educativa impulsada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (Servei Comunitari), així com les accions d’altres administracions per contribuir a la difusió i la implantació de l’aprenentatge servei (Consorci d’Educació de Barcelona, Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona i diferents Ajuntaments).
  • El Centre Promotor vol contribuir a crear una comunitat APS; una comunitat virtual, amb oportunitats de trobada i d’intercanvi de coneixements, i amb una clara consciència d’estar treballant per implantar una metodologia renovadora.
  • El Centre Promotor vol contribuir a crear una comunitat APS formant part o col·laborant en diferents xarxes que s’han creat per connectar iniciatives d’impuls de l’aprenentatge servei. En aquest sentit, volem destacar les següents: