Materials i recursos

Mapa de valors de l'ApS

Xus Martín, Josep Maria Puig, Brenda Bär, Jordi Calvet, Mónica Gijón, Mariona Graell, Josep Palos i Laura Rubio

L’aprenentatge servei educa en valors. Però, quins valors? En quins moments de l’activitat? Amb quins recursos formatius?

L’objectiu d’aquest document és presentar un mapa, tant complet com ha sigut possible, dels valors que cristal·litzen i es transmeten en l’aprenentatge servei, que com es veurà són molts.

Document

Pòster

Consideracions per implantar l’ApS a l’àmbit local

Brenda Bär, Jordi Calvet, Laura Campo, Josep Puig i Laura Rubio

Aquest document vol contribuir a la reflexió sobre com difondre i arrelar l’ApS a Catalunya.

Des de la seva irrupció l’any 2003 i, de manera especial, després del Decret del Departament d’Ensenyament per implantar el servei comunitari, la metodologia de l’Aps s’ha conegut i ha estat adoptada per un nombre creixent de centres i entitats. Per continuar la seva difusió, avui és necessari mobilitzar i articular localment diferents actors a fi que arreli a cada municipi, sigui sostenible i esdevingui una forma estable de treball de l’escola amb la comunitat.

Aprenentatge servei, valors i formació de monitors

Salvador Carrasco

El professor Salvador Carrasco reflexiona sobre temes com: L’ aprenentatge de Wilhem Meister com a servei actiu a la societat; L’ APS i la salvaguarda del subjecte; L’ APS, fent front a la crisi; L’ APS: aprenentatges significatius i vitals; L’ APS i els valors, entre d’altres.

Guia per l'Assessorament de Projectes d'Aprenentatge Servei

Programa ARCE-Projecte Dos Mares

La formació dels formadors és una de les moltes coses que recentment i a casa nostra l’aprenentatge servei ha sacsejat i posat cap per avall, perquè l’enfocament pedagògic academicista -basat estrictament a impartir coneixements i que després la gent s’espavili- és clarament insuficient a l’hora de capacitar els educadors per tirar endavant projectes d’aprenentatge servei amb l’alumnat. Aquesta guia és també una prova que aquells que impulsem l’aprenentatge servei tenim prou coses en comú com per poder fer via plegats i, alhora, prou coses diferents com per poder gaudir de tots els diversos matisos i colors en el camp de l’educació.

Ciència ciutadana i aprenentatge servei

Elisabetta Broglio i Maribel de la Cerda

Aquest quadern és el resultat d’una iniciativa conjunta del Centre Promotor d’Aprenentatge Servei i de l’Oficina de Ciència Ciutadana de Barcelona que pretén acostar la ciència ciutadana i l’aprenentatge servei per assenyalar les semblances i explorar possibilitats de col·laboració.

Implantar l'ApS a l'àmbit local

Brenda Bär, Jordi Calvet, Laura Campo, Josep Puig i Laura Rubio

Aquest document vol contribuir a la reflexió sobre com difondre i arrelar l’aprenentatge servei a Catalunya. Des de la seva irrupció l’any 2003 i, de manera especial, després del Decret del Departament d’Ensenyament per implantar el servei comunitari, la metodologia de l’aprenentatge servei s’ha conegut i ha estat adoptada per un nombre creixent de centres i entitats.

Mapa de valores de ApS

Xus Martín, Josep Maria Puig, Brenda Bär, Jordi Calvet, Mónica Gijón, Mariona Graell, Josep Palos i Laura Rubio

El aprensizaje servicio educa en valores. Pero, ¿qué valores?, ¿en qué momentos de la actividad? y ¿con qué recursos formativos?

El objetivo de este documento es presentar un mapa, tan completo como ha sido posible, de los valores que crsitalizan i se transmiten en el aprendizaje servicio, que como verás son muchos.

Documento

Póster

Trencar prejudicis i millorar resultats. L'aprenentatge servei a l'INS Eduard Fontserè

Brenda Bär

L’Institut d’Educació Secundària Eduard Fontserè ha demostrat que és possible obtenir bons resultats en un entorn poc favorable. En els últims deu anys han passat de ser un centre “que s’ha d’evitar” a ser un referent per a la comunitat educativa pels interessants projectes educatius que han dut a terme i els seus bons resultats, entre els quals destaquen els projectes d’aprenentatge servei.

Aprenentatge servei, un enfocament inclusiu a l'educació especial

Brenda Bär

L’escola d’educació especial Xaloc, tot i ser una escola exclusivament d’educació especial, no els agrada que els etiquetin com una escola “excloent”i, amb raó, perquè la seva pràctica demostra tot el contrari.

Ciencia ciutadana y aprendizaje servicio

Elisabetta Broglio i Maribel de la Cerda

Este cuaderno es el resultado de una iniciativa conjunta del Centre Promotor d’Aprenentatge Servei i de la Oficina de Ciència Ciutadana de Barcelona, el qual pretende acercar la ciencia ciudadana i el aprendizaje servicio para señalar las similitudes y explorar posibilidades de colaboración.