Avís legal

Aquest apartat inclou informació sobre les condicions d’ús i utilització d’aquest lloc web que l’usuari ha de conèixer.

I-Informació general:

 Per complir amb l’establert a la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, s’introduiran les dades de la informació general d’aquest lloc web:

Denominació: Associació Centre Promotor d’Aprenentatge Servei

Direcció: Avinguda de les Drassanes, 3. 08001 Barcelona

Contacte: centre@aprenentatgeservei.cat

Dades del Registre d’Associacions: Número d’inscripció 63584

C.I.F .: G-67179770

II-Condicions d’accés i utilització d’aquest lloc web:

 L’accés a aquesta pàgina web és responsabilitat exclusiva dels usuaris i suposa acceptar i conèixer els anuncis legals, les condicions i els termes d’ús dels continguts que conté.

L’usuari es compromet a utilitzar correctament la web i les utilitats que se li proporcionen conforme a la llei, aquest Avís legal, i les instruccions i avisos que se li comuniquin.

L’usuari està obligat a l’ús exclusiu de la web, i tots els seus continguts, per a fins lícits i no prohibits, que no infringeixin la legalitat vigent i/o puguin resultar lesius dels drets legítims de l’Associació Centre Promotor d’Aprenentatge Servei i les seves delegacions o de qualsevol tercer, i/o que puguin causar qualsevol dany o perjudici de forma directa o indirecta.

En aquest sentit, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts de la pàgina web amb efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i els interessos de tercers o que, de qualsevol altra forma, puguin inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal del web, els equips informàtics o els documents, els arxius i tota la classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) del Grup, d’altres usuaris o de qualsevol d’Internet (hardware i software) .

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar en disposició a tercers informes, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, gravacions o programari.

III-Propietat intel·lectual i industrial:

El disseny de la web i els seus codis font, així com els logotips, les marques i altres símbols que apareixen en el web pertanyen a l’Associació Centre Promotor d’Aprenentatge Servei i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, els materials publicats en aquesta web podran ser reproduït, copiats i publicat fent sempre referència a la propietat de l’Associació Centre Promotor d’Aprenentatge Servei.

IV-Exclusió de responsabilitat:

El web www.aprenentatgeservei.cat proporciona enllaços a altres continguts que són propietat de tercers, amb l’únic objectiu de proporcionar la possibilitat de completar la informació. L’Associació Centre Promotor d’Aprenentatge Servei no es responsabilitza en cap cas dels resultats que es puguin derivar a l’usuari per accedir a aquests enllaços, ni garanteix la absència de virus o altres elements que puguin generar canvis o alternacions en el sistema informàtic (hardware i software) , els documents o fitxers de l’usuari, excloent  qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causada a l’usuari per aquest motiu

V-Ús de cookies:

L’Associació Centre Promotor d’Aprenentatge Servei pot utilitzar cookies per facilitar la navegació en la seva pàgina web i conèixer les preferències de l’usuari permetent el seu reconeixement. No obstant, l’usuari podrà configurar el seu equip per a acceptar o no les cookies que es reben. Més informació aquí.

VI-Llei aplicable:

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present web, serà la llei espanyola.

Última actualització: 21 de maig de 2019