Materials i recursos

Aprenentatge Servei i Tecnologies Digitals

Anna Escofet Roig

La guia ens planteja una reflexió sobre les possibilitats de les tecnologies digitals en els projectes d’aprenentatge servei. També ens mostra exemples de bones pràctiques i documentació per aprofundir en aquesta temàtica.

APS pau, drets humans i solidaritat. Noves propostes d'educació per a la justícia global

Laura Rubio i Laura Lucchetti

L’aprenentatge servei suposa una clara aportació per a l’educació per a la justícia global perquè ofereix una nova línia metodològica i alhora permet redimensionar el seu sentit i fer plausible la idea d’educació transformadora en contextos i accions determinades. En aquesta guia trobareu reflexions, materials, enllaços, i pistes per repensar o dissenyar un projecte d’APS en aquest àmbit.

APS paz, derechos humanos y solidaridad. Nuevas propuestas de educación para la justicia global

Laura Rubio i Laura Lucchetti

El aprendizaje servicio supone una clara aportación para la educación para la justicia global porque ofrece una nueva línea metodológica y al mismo tiempo permite redimensionar su sentido y hacer plausible la idea de educación transformadora en contextos y acciones determinadas. En esta guía encontrará reflexiones, materiales, enlaces, y pistas para repensar o diseñar un proyecto de APS en este ámbito.

Aprenentatge servei i gent gran

Anna Ramis

En aquesta guia fem una doble lectura de les aportacions de les persones grans a l’aprenentatge servei: com a receptors de les accions dels infants i joves que s’apropen a ells, i com a protagonistes de les accions que les mateixes persones grans poden fer en servei a la societat.

Avaluació dels aprenentatges en els projectes d'aprenentatge servei

Roser Batlle (coord.)

Aquesta guia vol ser una aproximació a l’avaluació dels aprenentatges en els projectes d’APS. És una guia amb un caràcter pràctic però no es un document tancat, sinó més aviat un recull de recursos per començar a explorar i experimentar plegats les possibilitats d’avaluació innovadora que ens ofereix l’aprenentatge servei.

Rúbrica per a l'autoavaluació i millora dels projectes d'APS

GREM. Grup de Recerca en Educació Moral

Aquesta guia ens permet reflexionar, analitzar i millorar els nostres projectes d’aprenentatge servei. L’instrument d’avaluació ens permetrà: identificar els punts forts i febles de l’activitat, facilitar el debat pedagògic, optimitzar activitats, motrar possibilitats i animar a implementar noves accions.

Rúbrica per a l'autoavalució i millora dels projectes d'APS (versió reduïda)

GREM. Grup de Recerca en Educació Moral

En versió reduïda, aquest instrument ens permet reflexionar, analitzar i millorar els nostres projectes d’aprenentatge servei. L’instrument d’avaluació ens permetrà: identificar els punts forts i febles de l’activitat, facilitar el debat pedagògic, optimitzar activitats, motrar possibilitats i animar a implementar noves accions.

Rúbrica para la autoavaluación y la mejora de los proyectos de APS

GREM. Grup de Recerca en Educació Moral

Aquesta guia ens permet reflexionar, analitzar i millorar els nostres projectes d’aprenentatge servei. L’instrument d’avaluació ens permetrà: identificar els punts forts i febles de l’activitat, facilitar el debat pedagògic, optimitzar activitats, motrar possibilitats i animar a implementar noves accions. (CAST)

Rúbrica para la autoavaluación y la mejora de los proyectos de APS (versión reducida)

GREM. Grup de Recerca en Educació Moral

En versió reduïda, aquest instrument ens permet reflexionar, analitzar i millorar els nostres projectes d’aprenentatge servei. L’instrument d’avaluació ens permetrà: identificar els punts forts i febles de l’activitat, facilitar el debat pedagògic, optimitzar activitats, motrar possibilitats i animar a implementar noves accions. (CAST)

Rubric for self-assessment and enhancement of SL projects

GREM. Grup de Recerca en Educació Moral

Aquesta guia ens permet reflexionar, analitzar i millorar els nostres projectes d’aprenentatge servei. L’instrument d’avaluació ens permetrà: identificar els punts forts i febles de l’activitat, facilitar el debat pedagògic, optimitzar activitats, motrar possibilitats i animar a implementar noves accions. (ANGL.)

Rubric for self-assessment and enhancement of SL projects (short version)

GREM. Grup de Recerca en Educació Moral

En versió reduïda, aquest instrument ens permet reflexionar, analitzar i millorar els nostres projectes d’aprenentatge servei. L’instrument d’avaluació ens permetrà: identificar els punts forts i febles de l’activitat, facilitar el debat pedagògic, optimitzar activitats, motrar possibilitats i animar a implementar noves accions. (ANGL.)

Aprenentatge Servei i Justícia global

Brenda Bär, Laura Campo i Laura Rubio

Aquesta guia té com a objectiu posar en valor la vinculació entre l’educació per a la justícia global i l’ApS com a proposta educativa que pot contribuir al seu abordatge des dels diferents àmbits i etapes educatives.

Rúbrica per al desenvolupament territorial de l’aprenentatge servei

Martin Garcia, Xus (Coord.); Avilés Sedeño, Fátima; Bär Kwast, Brenda; Escofet Roig, Anna; Gijón Casares, Mònica; Payà Sánchez, Montserrat; Torres Seguí, Carla

Es presenta una eina que permet avaluar el grau desenvolupament territorial de l’aprenentatge servei i facilitar la reflexió per incorporar possibles accions de millora per aquest objectiu.

Com fer APS a través de les arts?

Lluís Vallvé

En aquesta guia l’autor fa una aproximació a la relació entre les propostes d’educació artística i l’aprenentatge servei, veient punts i espais comuns. Com incorporar l’aprenentatge servei en les propostes de creació-recerca? Com incorporar l’aprenentatge servei en les arts? Reflexions, experiències i bones idees.

Guia pràctica per a projectes: Fem projectes d'APS

Xus Martín

En aquesta guia trobareu les orientacions clau per poder desenvolupar un projecte d’Aprenentatge Servei en el context del lleure. La guia s’ordena seguint la seqüència de les fases d’un projecte. Els exemples i els testimonis que inspiren cada fase corresponen als projectes realitzats pels agrupaments participants en l’experiència Aprenentatge Servei i Pedagogia del Projecte del Laboratori d’Acció i Innovació Educativa de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya.

Aprenentatge Servei i inclusió social

Mònica Gijón Casares

Aquesta guia ens proposa relacionar els processos d’inclusió social amb els projectes d’aprenentatge servei. Quins elements són claus i què hem de tenir en compte per fer propostes inclusives?

Reconèixer per educar: Com incorporar l'APS a l'educació social

Xus Martín, Josep Maria Puig i Mónica Gijón

Aquesta guia parteix del nucli filosòfic de l’aprenentatge servei: la força que tenen l’altruisme i l’ajuda mútua per al desenvolupament personal i la construcció de la convivència. Un nucli que s’activa en connexió amb la idea de reconeixement: cal donar reconeixement a les persones en formació i cal permetre que es reconeguin elles mateixes com a persones capaces d’ajudar els altres.

La reflexió: eix clau de l'Aprenentatge Servei

Marta Ballvé

L’aprenentatge servei és una metodologia que no queda definida només per una tasca que es fa al servei de la comunitat, sinó que es tracta d’un projecte educatiu ben articulat, dins l’àmbit formal o no formal, que dona protagonisme a infants i joves i fomenta la seva participació dins la comunitat. L’objectiu és que puguin adquirir coneixements, desenvolupar habilitats i destreses, créixer en valors i enriquir els seus aprenentatges des d’un punt de vista competencial.

Aprendizaje servicio e inclusión social

Mònica Gijón Casares

Aquesta guia ens proposa relacionar els processos d’inclusió social amb els projectes d’aprenentatge servei. Quins elements són claus i què hem de tenir en compte per fer propostes inclusives? (CAST)

Service learning and social inclusion

Mònica Gijón Casares

Aquesta guia ens proposa relacionar els processos d’inclusió social amb els projectes d’aprenentatge servei. Quins elements són claus i què hem de tenir en compte per fer propostes inclusives? (ENG)

Com impulsar l'APS a l'àmbit local?

J.M. Puig Rovira i Laura Campo

Aquest material presenta els 10 passos bàsics, de manera molt clara i directa, per guiar un municipi que vol impulsar l’aprenentatge servei al seu territori.

Com fer APS en les entitats?

J.M. Puig Rovira

Aquest material presenta els 10 passos bàsics, de manera molt clara i directa, per guiar una entitat que vol començar un projecte d’aprenentatge servei.

Com fer APS en els centres educatius?

J.M. Puig Rovira

Aquest material presenta els 10 passos bàsics, de manera molt clara i directa, per guiar els centres educatius que volen començar projectes d’aprenentatge servei.

Fes APS!

Centre Promotor

Fes APS! és una guia feta per als joves i amb els joves amb l’objectiu de visualitzar pistes per engegar projectes d’APS i conèixer alguns dels seus testimonis.

Aprenentatge Servei per a una alimentació sana

Maribel de la Cerda
Maria González

Aquesta guia ha estat un dels resultats del projecte “L’exploració i implementació de la metodologia de l’aprenentatge servei en l’àmbit de les economies
comunitàries i de la política alimentària” promogut pel Departament d’Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa, amb l’objectiu de transferir i aplicar la metodologia de l’aprenentatge servei en l’àmbit de l’economia social i solidària.

Com es pot incorporar l’aprenentatge servei al territori?

Brenda Bär

La guia vol ser una eina per equips tècnics locals per fer que creixin projectes d’ApS, al mateix temps que es generin les estructures i els circuits necessaris perquè sorgeixin i es consolidin amb el pas del temps, que siguin cada vegada més rics pedagògicament, que tinguin la participació de més actors i que es vinculin a veritables necessitats del territori.