Què és el Centre Promotor de l’ApS?

Això va a qui som

El Centre Promotor de l’ApS és una associació de persones físiques constituïda per impulsar l’aprenentatge servei. La seva finalitat és promoure l’estudi, la difusió, la formació, el desenvolupament d’experiències d’aprenentatge servei i la creació de xarxes territorials que facilitin el seu arrelament local, així com la seva continuïtat i sostenibilitat.

El Centre Promotor vol fomentar l’aprenentatge servei perquè considera que és una proposta d’alt valor educatiu. Ho és perquè incorpora al procés educatiu una filosofia de l’altruisme, l’ajuda mútua i la cooperació. Des d’un punt de vista metodològic es basa en l’acció directa dels nois i noies en la seva comunitat per millorar-la. I també perquè l’aprenentatge servei requereix una col·laboració estreta entre les institucions educatives, les entitats socials i les administracions que operen en el territori. Tres aspectes cridats a canviar l’educació.

El Centre Promotor vol contribuir, al costat d’altres actors de la societat, a què l’aprenentatge servei esdevingui una pràctica integrada en qualsevol nivell i àmbit educatiu, amb la finalitat de formar persones cooperatives i ciutadans demòcrates en una societat més lliure, justa, cohesionada i inclusiva.

El Centre Promotor promou l’aprenentatge servei respectant els principis de no apropiació, màxima difusió, obertura, reconeixement d’altres iniciatives semblants i respecte a l’autonomia de cada entitat en l’aplicació de l’aprenentatge servei a la seva realitat.