Enllaços d’interès

Bloc Aprenentatge Servei

GREM i Centre Promotor d’APS

En aquest espai de comunicació parlarem d’Aprenentatge Servei (ApS) i d’Educació en Valors. Voldríem que servís per compartir idees i contribuir a implantar l’aprenentatge servei en el sistema educatiu formal i no formal i per encaixar-lo en una proposta d’educació en valors i per a la ciutadania plural, democràtica i respectuosa amb el bé comú.

Servei Comunitari

Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya

L’ impuls del servei comunitari per a l’alumnat de secundària obligatòria és una acció que vol promoure que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

Bloc de la Roser Batlle

Roser Batlle

La Roser Batlle, membre del Centre Promotor d’Aprenentatge Servei, ha constuït un bloc on ens explica les diferents activitats i publicacions que té respecte l’APS, l’educació en valors, l’educació en el lleure i el compromís cívic.

Oficina ApS de la Universitat de Barcelona

Universitat de Barcelona

La consolidació de l’ApS com a proposta formativa en una facultat requereix d’un cert nivell d’institucionalització. A la Facultat d’Educació, l’Oficina d’aprenentatge servei és la que s’encarrega de l’extensió de l’ApS en els diferents ensenyaments.

Les seves principals tasques són:

  1. Difondre l’ApS a la Facultat entre professorat i estudiants
  2. Coordinar i gestionar i avaluar els programes d’ApS transversals
  3. Donar suport al professorat per a la introducció de projectes d’ApS en assignatures
  4. Mantenir una comunicació constant amb la xarxa de partners i ser el referent a la Facultat i als seus ensenyaments
  5. Vetllar per la qualitat dels programes d’ApS
  6. Fer recerca sobre temes relatius a l’ApS i el seu desplegament a la Facultat

Red Española Aprendizaje-Servicio

La Xarxa Espanyola d’Aprenentatge Servei neix amb la voluntat de col·laboració entre institucions educatives, organitzacions d’acció social i professionals que en diferents àmbits i comunitats autònomes impulsen aquesta metodologia educativa.

ZERBIKAS

Centro Promotor del Aprendizaje y Servicio Solidario a Euskadi

Zerbikas és el ‘Centro Promotor del Aprendizaje y Servicio Solidario’ a Euskadi. És un espai generador d’iniciatives, un lloc de confluència d’accions encaminades a facilitar i reforçar projectes de AySS (Aprenentatge i Servei Solidari). És una entitat amb voluntat de servei públic, independent de l’Administració, que associa el AySS amb la innovació i la qualitat educativa.

CLAYSS

Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario

Entitat que té per objectius la promoció de la metodologia de l’aprenenetatge servei a Amèrica Llatina, oferir formació a directius, docents i líders comunitaris, i contribuir al desenvolupament de projectes d’aprenentatge servei.

Fundación SES

Sustentabilidad. Educación. Solidaridad.

Entitat argentina que treballa per la inclusió educativa, social, política i econòmica dels adolescents i joves amb menys oportunitats.

Senderi 

Educació en valors

Senderi és un espai virtual especialitzat en educació en valors. Un recurs educatiu de caràcter gratuït que està a disposició de totes les persones i entitats interessades en el foment dels valors per la construcció d’una ciutadania activa, compromesa i solidària. Va ser creat amb la pretensió de constituir un espai d’intercanvi i de reflexió conjunta, de difusió d’experiències de treball i de recursos, amb la voluntat de ser útil a la comunitat educativa i de contribuir a una educació en valors per una societat democràtica.

NYLC 

National Youth Leadership Council

Fons americà per al desenvolupament de programes d’aprenentatge servei. Des de fa més de 15 anys organitza The National Service-Learning Conference on es reuneixen educadors, joves i representants de la comunitat d’arreu del país.

United way

Greater Ottawa country United Way

Aquest és un espai web on es fan propostes per millorar la qualitat de vida per a tots els residents del Comtat d’Ottawa mitjançant la identificació dels reptes més urgents de la comunitat, el poder d’enfocament col·lectiu i els recursos per satisfer aquestes necessitats.

Service-learning University of Central Florida

University of Central Florida

L’Oficina d’Aprenentatge Experiencial dóna suport a la qualitat de l’experiència i del desenvolupament en els cusros d’aprenentatge entre el professorat, i ajuda als ocupadors per satisfer les seves necessitats de desenvolupament en el treball laboral.