Xarxa APS

Centres d'Ensenyament

Aula Taller d'Andorra
www.xena.ad
aulataller@andorra.ad

Escola Àngels Garriga, Barcelona
http://agora.xtec.cat/ceipangelsgarrigabcn

Escola d'Educació Especial Xaloc, Sabadell
www.xtec.cat/esceexaloc
esceexaloc@xtec.cat

Escola Pia Sarrià- Calassanç, Barcelona
http://sarria.escolapia.cat

Escola Xalest (Centre d'Educació Especial), Sabadell
www.xalest.com

Escola Ignasi Melé i Farré, Tossa
www.xtec.es/ceipignasimele/

Centre de Formació d'Adults Can Serra, L'Hospitalet de Llobregat
http://canserraescolaadults.blogspot.com.es

Institut Joan Brossa, Barcelona
http://phantom.xtec.net/iesjoanbrossa/

Institut Lluís de Peguera, Manresa
http://iespeguera.xtec.cat/moodle/

Institut Margarida Xirgu, L'Hospitalet de Llobregat
www.iesmargaridaxirgu.com

Institut Poeta Maragall, Barcelona
http://institutmaragall.cat

Institut Ramon Berenguer IV, Amposta
www.iesramonberenguer.org

Institut Vallera, Salt
www.iesvallvera.catHi estem treballant, més informació disponible en breu