Xarxa APS

Xarxa APS

Actualment, són nombroses les persones, entitats i institucions que impulsen l'aprenentatge servei en els seus espais de treball i responsabilitat.

A través d'aquesta xarxa pretenem fer visible aquesta realitat i estimular l'intercanvi de coneixement i experiència. També volem facilitar el sorgiment de nuclis territorials o sectorials que es proposin promoure l'aprenentatge servei en el seu entorn més immediat.

Un altre objectiu és aconseguir el coneixement i reconeixement dels projectes reeixits d'aprenentatge servei per part de la ciutadania i les institucions que la representen.

Si voleu formar part d'aquesta xarxa que vol compartir la voluntat de promoure l'aprenentatge servei, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic centre@aprenentatgeservei.cat

Grups de la Xarxa