Agenda i actualitat

Llistat d'ajuts

 • Suport a projectes d'aprenentatge servei en Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM) [+]

  Actualment, hi ha un ampli acord que l'educació més enllà de l'escola i que l'adquisició de determinats coneixements i competències requereix de l'entorn social en el seu conjunt. Per això és necessari promoure entre les institucions, les entitats i els agents socials un estil educatiu cívic, i estimular que determinades organitzacions exerceixin una funció educadora malgrat que aquest potser no sigui el seu objectiu prioritari. En aquest sentit l'aprenentatge servei esdevé una bona proposta de treball conjunt en una ciutat educadora. L'aprenentatge servei és una proposta educativa que facilita el desenvolupament personal dels joves a través de l'adquisició i la pràctica de coneixements, competències i valors democràtics i d'ajuda als altres. Els projectes que es treballen a partir de les matèries STEM promouen els coneixements, les competències i les vocacions científiques entre els joves. A través de l' aprenentatge servei es busca que l' aprenentatge i la descoberta es faci a partir de l' experiència, de la transformació social i de la contribució ciutadana. En els projectes d' aprenentatge servei els estudiants tenen l'oportunitat de treballar amb diversos professionals cosa que els d'espais per provar-se a ells mateixos, descobrir què els apassiona, identificar quines són les seves fortaleses, etc. En aquest sentit els estudiants tenen l'oportunitat d'ampliar la consciència i les opcions vocacionals; millorar les competències professionals i millorar en la comprensió de l'ètica del treball. En aquesta convocatòria la Fundació Jaume Bofill i la Fundació Caixa d' Enginyers volen facilitar el desenvolupament i la implementació de projectes que despertin les vocacions relacionades amb les matèries STEM a través de projectes d' aprenentatge servei.

 • Suport a projectes d'aprenentatge servei en l'àmbit de les finances ètiques [+]

  El Centre Promotor d'APS, projecte liderat per la Fundació Jaume Bofill, vol impulsar el desenvolupament de projectes d'aprenentatge servei en l'àmbit de les finances ètiques en col·laboració amb Oikocredit. Considerem oportú apropar les aquest àmbit als joves ja que les entitats de finances ètiques treballen per obtenir beneficis socials finançant activitats econòmiques que tinguin un impacte social positiu. L'aprenentatge servei és una proposta educativa que facilita el desenvolupament personal dels joves a través de l'adquisició i la pràctica de coneixements, competències i valors democràtics i d'ajuda als altres. Les finances ètiques són aquelles que fan compatible la rendibilitat econòmica i financera amb la consecució d'objectius socials i ambientals. Incorporar l'ètica en el conjunt del procés del finançament significa que els estalviadors exerceixen el seu dret a saber on s'inverteixen els seus estalvis i per tant les entitats financeres deixen de finançar activitats èticament reprovables i inverteixen només en projectes amb contingut social i mediambiental i a la vegada faciliten l'accés al crèdit a col·lectius que tradicionalment n'han estat exclosos.

 • Convocatòria d'ajuts per a la realització projectes d'aprenentatge servei [+]

  Feu projectes d'aprenentatge servei i necessiteu suport? Esteu pensant en fer projectes innovadors i creatius? Presenteu-los a la convocatòria d'ajuts! Amb aquesta convocatòria, el Centre Promotor d'Aprenentatge Servei vol continuar impulsant el desenvolupament de nous projectes d'APS i ajudar a consolidar iniciatives que s' han dissenyat seguint aquesta metodologia educativa. La Fundació Jaume Bofill aporta una dotació de 10.000 euros pel suport a projectes. El termini per lliurar els projectes finalitza el 19 d' octubre de 2016.

 • Resultats: Suport a Projectes d'Aprenentatge Servei en l'àmbit de les noves tecnologies i les finances ètiques 2015-2016 [+]

  En aquesta darrera convocatòria hi ha 34 projectes presentats d' arreu de Catalunya i dels diferents àmbits i etapes educatives. La gran majoria de les propostes rebudes responen correctament a les característiques pròpies de la metodologia i també compleixen els seus requisits i han inclòs les noves tecnologies o les finances ètiques de forma adequada. Del total de projectes rebuts, se n'han pogut ajudar 10 amb suport econòmic i els de finances ètiques rebran acompanyament i assessorament de la temàtica per part d'Oikocrèdit. Tanmateix, valorem molt positivament les propostes, l' acceptació l' aprenentatge servei en aquests dos àmbits i encoratgem a tots els centres i entitats a continuar en aquesta línia de treball.

 • Suport a Projectes d'Aprenentatge Servei en els àmbits de: noves tecnologies o finances ètiques [+]

  Actualment, hi ha un ampli acord que l'educació va més enllà de l'escola i que l'adquisició de determinats coneixements i competències requereix de l'entorn social en el seu conjunt. Per això és necessari promoure entre les institucions, les entitats i els agents socials un estil educatiu cívic, i estimular que determinades organitzacions exerceixin una funció educadora malgrat que aquest potser no sigui el seu objectiu prioritari.

  L'aprenentatge servei és una proposta educativa que facilita el desenvolupament personal dels joves a través de l'adquisició i la pràctica de coneixements, competències i valors democràtics i d'ajuda als altres.

  En la convocatòria d'enguany volem impulsar dos àmbits de l'aprenentatge servei: les noves tecnologies i les finances ètiques.

  El suport s'adreça a tots els centres i institucions educatives, tant de l'àmbit formal com del no formal, i a entitats socials no lucratives de Catalunya que es proposin desenvolupar projectes d'aprenentatge servei en qualsevol d'aquests àmbits durant el període 2015-2016.

  La Fundació Jaume Bofill aporta una dotació econòmica de 5.000 euros pel suport a projectes que incloguin les noves tecnologies i Oikocrèdit aporta una dotació econòmica de 3.000 euros pel suport a projectes sobre finances ètiques i inclou recursos per assessorament per a tots els projectes ajudats.

 • X Premis d'educació en el lleure [+]

  S'atorgaran a projectes i experiències d'educació el lleure que tinguin en compte i afavoreixin el sentiment de pertinença i el coneixement del país des d'un punt de vista lingüístic, cultural, geogràfic i històric. Es valoraran, així mateix, iniciatives que integrin el servei a la comunitat i l'aprenentatge de competències, habilitats i valors. Pel que fa als projectes, han de ser presentats conjuntament per un o més monitors i una entitat d'educació en el lleure que assumeixi la responsabilitat de la seva realització. Cal que explicitin l'objectiu plantejat i una proposta d'activitats i materials i que incloguin el compromís per escrit de l'entitat de lleure de dur-los a terme en el cas que li sigui concedit un dels premis. Una vegada realitzat el projecte, cal igualment que els seus responsables facin arribar a la Fundació un informe on se'n detallin breument els resultats. Pel que fa als treballs sobre experiències d'educació el lleure, cal que incloguin una presentació de l'objectiu proposat, exemples de materials utilitzats, un resum de l'activitat realitzada i una valoració del seu resultat. Han de ser presentats d'una manera que permeti editar-los i difondre'ls entre monitors i centres.

 • 7a Convocatòria d'ajuts per a la realització de projectes d'aprenentatge servei [+]

  Actualment hi ha un ampli acord que l'educació va més enllà de l'escola i que l'adquisició de determinats coneixements i competències requereix de l'entorn social en el seu conjunt. Per això és necessari promoure entre les institucions, les entitats i els agents socials un estil educatiu cívic, i estimular que determinades organitzacions exerceixin una funció educadora malgrat que aquest potser no sigui el seu objectiu prioritari. Amb aquesta setena convocatòria d'ajuts, el Centre Promotor d'Aprenentatge Servei vol continuar impulsant el desenvolupament de nous projectes d'APS i ajudar a consolidar iniciatives que s'han dissenyat seguint aquesta metodologia educativa.

 • 6a Edició Premi Edu21 2012 [+]

  Centre d'estudis Jordi Pujol

  Edu21 convoca la 6a edició del Premi d'Educació Edu21 2012, que pretén actuar com a suport de la reflexió i la recerca en l'àmbit de l'educació a Catalunya, dotat amb 6.000 euros. Es podrà lliurar un premi addicional de 2.000 euros, per gentilesa d'everis, al millor treball de la temàtica: La valoració i l'impuls de les vocacions científico-tècniques en les diferents etapes del sistema educatiu. El termini de presentació d'originals finalitzarà el 23 d'octubre de 2012 a les set de la tarda.

 • 6a Convocatòria d'ajuts per a projectes d'Aprenentatge servei [+]

  Amb aquesta sisena convocatòria d'ajuts, el Centre Promotor d'Aprenentatge Servei vol continuar impulsant el desenvolupament de nous projectes d'APS i ajudar a consolidar iniciatives que s'han dissenyat seguint aquesta metodologia educativa. La convocatòria s'adreça tots els centres i institucions educatives, tant de l'àmbit formal com del no formal, i a entitats socials no lucratives de Catalunya que es proposin desenvolupar projectes d'aprenentatge servei durant el període 2012-2013. Per participar a la convocatòria cal presentar: 1. L'imprès de sol·licitud de participació 2. La proposta del projecte El termini per lliurar els projectes finalitza el 5 d'octubre de 2012.

 • 4t Premi Escola Normal de la Generalitat [+]

  L'Associació d'Amics de l'Escola Normal de la Generalitat (AAENG) i les Facultats d'Educació i de Formació del Professorat de les universitats catalanes, en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament i el Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, convoquen el 4t Premi Escola Normal de la Generalitat de reconeixement a les experiències innovadores en la formació inicial del professorat. El premi té la voluntat de mantenir viva la memòria i l'esperit innovador i de catalanitat de l'Escola Normal de la Generalitat, creada per la Segona República (1931-1939). Amb aquest objectiu, en les experiències presentades es valoraran, entre d'altres, aquests tres principis: 1. L'educació en els valors de la ciutadania democràtica, 2. La vinculació de l'entorn i la catalanitat, i 3. L'impuls a la renovació pedagògica i metodològica en qualsevol àmbit disciplinar.

 • 5a Convocatòria d'ajuts per a la realització projectes d'aprenentatge servei [+]

  Torna la 5a Convocatòria d'ajuts, amb la que el Centre Promotor d'Aprenentatge Servei vol continuar impulsant i consolidant experiències d'aprenentatge servei. És a dir, projectes que combinen processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en els quals els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo. Aquí mateix podeu descarregar-vos les bases de la convocatòria i el full de sol·licitud. Podeu fer-nos-el arribar per correu electrònic o per correu postal. El termini per lliurar els projectes finalitza el 5 d'octubre de 2011.

 • VII Premis d'Educació el Lleure [+]

  Els Premis d'Educació el Lleure són convocats per la Fundació Lluís Carulla amb la col·laboració la Secretaria General de Joventut i del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Aquests premis estan destinats, d'una banda, a promoure projectes i, de l'altra, a reconèixer i difondre experiències i trajectòries de caràcter educatiu dins l'àmbit de l'educació social i del lleure.

 • 4a Convocatòria d'ajuts per a la realització de projectes d'Aprenentatge Servei [+]

  Amb aquesta 4a Convocatòria d'ajuts, el Centre Promotor d'Aprenentatge Servei vol continuar impulsant i consolidant experiències d'aprenentatge servei. És a dir, projectes que combinen processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en els quals els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo. Aquí mateix podeu descarregar-vos les bases de la convocatòria i el full de sol·licitud. Podeu fer-nos-el arribar per correu electrònic o per correu postal. El termini per lliurar els projectes finalitza el 18 d'octubre de 2010.

 • Premi NAFENT 2010 [+]

  La convocatòria s'adreça a joves d'entre 12 i 30 anys de centres educatius i entitats relacionades amb adolescents o joves. L'elaboració del projecte i la seva posada en pràctica ha de ser fruit d'un treball en equip en que han de participar tant adults (professorat, personal no docent, monitors, pares, mares...) com, i sobre tot, joves. Per optar al premi els projectes hauran de ser inèdits i hauran de promoure el foment de la participació i la convivència en l'entorn social deis joves. En la concessió dels premis es tindrà en compte: 1. La coherència, viabilitat i originalitat del projecte d'intervenció. 2. La participació de diferents estaments/sectors d'edat en l'elaboració del projecte, que sigui el resultat d'un veritable treball en equip. 3. La implicació i participació deis joves en la detecció, definició i desenvolupament de les activitats que proposi el projecte per a la millora del seu entorn i de les relacions que s'estableixen amb la resta de la societat. 4. Que siguin projectes d'intervenció que facilitin espais de trobada pel foment de la relació i concreció d'iniciatives que impliquin els joves en la resolució de situacions conflictives com agents actius per la convivència. 5. Que descriguin eixos de canvi i de millora, proposats pels mateixos joves.

 • 4a Edició Premi Edu21 (2010) [+]

  Edu21 convoca el 4t Premi d'Educació Edu21 2010, que pretén actuar com a suport de la reflexió i la recerca en l'àmbit de l'educació a Catalunya, dotat amb 6.000 euros. Es podrà entregar un premi addicional de 2.000 euros, per gentilesa d'everis, al millor treball de la temàtica: La valoració i l'impuls de les vocacions científico-tècniques en les diferents etapes del sistema educatiu. El termini de presentació d'originals finalitzarà el 14 d'octubre de 2010 a les set de la tarda.

 • Premi participa a l'escola 2010 [+]

  La Direcció General de Participació Ciutadana convoca, per segon cop, el Premi "Participa a l'Escola". Aquest premi vol reconèixer la tasca de les escoles, el personal docent i l'alumnat que, a banda de tirar endavant la seva activitat habitual, van una mica més enllà i treballen per un projecte comú d'Escola, creant espais i dinàmiques de participació, implicant tota la comunitat educativa en l'activitat dels centres, imaginant fórmules noves per engrescar els i les alumnes a fer seva l'Escola, en resum, construint una escola participativa i transmissora dels valors democràtics.

 • VI Premis d'Educació en el Lleure [+]

  Barcelona

  S'atorgaran a projectes i experiències d'educació en el lleure que tinguin en compte i afavoreixin el sentiment de pertinença i el coneixement del país des d'un punt de vista lingüístic, cultural, geogràfic i històric. Es valoraran, així mateix, iniciatives que integrin el servei a la comunitat amb l'aprenentatge de competències, habilitats i valors El termini de presentació de les propostes finalitza el 10 de desembre de 2009.

 • 3a Edició premi Edu21 (2009) [+]

  Centre d'Estudis Jordi Pujol

  Edu21, espai d'anàlisi sobre el món de l'educació impulsat pel Centre d'Estudis Jordi Pujol (CEJP), convoca anualment el Premi Edu21 que pretén ser un suport a la reflexió, a la recerca en l'àmbit de l'ensenyament i l'educació a Catalunya. Els participants al Premi podran presentar, individualment o en equip, un treball innovador de recerca educativa o una reflexió tipus pràctic, en relació a les realitats d'aula i/o de centre, i que tingui com a finalitat la millora en qualsevol de les temàtiques que el Premi destaca en les seves bases.

 • 3a Convocatòria d'ajuts per a la realització de projectes d'APS [+]

  La 3a Convocatòria d'ajuts torna amb la finalitat d'impulsar i consolidar experiències que combinen processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en els quals els seus participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo. Està oberta a tots els centres i institucions educatives, de l'àmbit formal i no formal, així com també aquelles entitats no lucratives interessades en impulsar projectes d'APS. El dia 12 d'octubre de 2009 és el termini per a la presentació dels projectes.

 • Premi Participa a l'Escola 2009 [+]

  El premi Participa a l'Escola vol reconèixer la tasca de les escoles, del personal docent i de l'alumnat que, a banda de tirar endavant la seva tasca habitual, van una mica més enllà i treballen per un projecte comú d'escola.

 • I Premi Nafent. Terres de Ponent. [+]

  Grup de recerca i estudi dels conflictes, entitat especialitzada en la prevenció, resolució i gestió alternativa dels conflictes, convoca el I PREMI NAFENT. TERRES DE PONENT per a projectes d'intervenció a favor de la convivència en l'entorn social dels joves, a les terres de ponent. Amb aquest Premi GREC vol donar suport a joves que duen o volen dur a terme iniciatives i projectes d'intervenció pel foment de la participació i la convivència entre diferents col·lectius. Poden participar grups formats per joves d'entre 12 i 20 anys amb el suport dels seus professors o educadors integrats en algun centre o entitat que treballi amb joves (centres d'ensenyament, esplais, casals,...)

 • RESULTATS de la 2a Convocatòria d'Ajuts per Projectes APS [+]

  A la 2a Convocatòria d'ajuts per projectes d'APS que es va tancar el passat dia 31 d'octubre s'han presentat 85 projectes dels quals rebran dotació econòmica i/o suport per assessorament 34. S'han rebut projectes d'arreu de Catalunya, de tots els nivells educatius, d'educació forrmal i no formal.

 • 2na Convocatòria d'ajuts per a la realització projectes d'aprenentatge servei [+]

  Aquesta convocatòria torna amb la finalitat d'impulsar i consolidar experiències que combinen processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en els quals els seus participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo. Està oberta a tots els centres i institucions educatives, de l'àmbit formal i no formal, així com també aquelles entitats no lucratives interessades en impulsar projectes d'APS.El dia 10 d'octubre de 2008 és el termini per a la presentació dels projectes d'APS

 • Premi Batec [+]

  Registre de l'IME de l'Ajuntament de Lleida

  L'Institut d'Educació "Ramon Barrull" de l'Ajuntament de Lleida convoca l'11è Premi Batec a la Recerca i Innovació Educatives amb la voluntat de contribuir a la renovació pedagògica en els ensenyaments universitaris i no universitaris i amb la intenció d'impulsar les manifestacions educatives.

 • RESULTATS convocatòria d'ajuts per a projectes d'APS [+]

  Barcelona

  A la primera fase de la convocatòria d'ajuts per a la realització de projectes d'aprenentatge servei s'han presentat un total de 39 propostes d'àmbits de treball, edats dels participants i territoris diversos. S'han seleccionat 19 projectes que rebran aportacions econòmiques o d'assessorament i formació en funció de les característiques i necessitats de cada projecte i les disponibilitats del Centre Promotor. La convocatòria tindrà un segon termini de presentació de projectes: el 15 d'octubre de 2007.

 • Ajuts dels Programes d'Innovació Educativa. Educació per a la ciutadania [+]

  Dintre del programa d'Educació per a la Ciutadania, es convoca un concurs públic d'ajudes per a la promoció de projectes que fomenten els valors democràtics, els Drets Humans, la participacío dels joves a la societat i l'educació per la pau i la solidaritat. Entre els diferents tipus de projectes possibles, també s'hi troben els d'aprenentatge servei.

 • 21ns Premis Jaume Ciurana a l'actuació cívica juvenil [+]

  Els premis Jaume Ciurana volen fomentar en el jovent el gust per les responsabilitats, la capacitat associativa, l'esperit de servei i el compromís envers la societat, i l'amor i el respecte per la natura.