Centre Promotor

Av. Drassanes, 3 3r
08001 Barcelona
Tel. 934 588 700

centre@aprenentatgeservei.cat
hola

Institucions que actualment treballen al Centre

Institucions que hi donen suport

Algunes de les entitats adherides