Què és l'APS?

Quina mena d'aprenentatges es poden assolir?

Coneixements i competències per a la vida que impliquen diferents aspectes de la formació humana. Des de l'educació formal, continguts de fets, procediments i valors referits a l'aplicació de les diferents matèries. Des de l'educació no formal, continguts de fets, procediments i valors referents a l'àmbit de treball de la pròpia entitat.Un exemple...


Per saber-ne més...