Què és l'APS?

Tenen reconeixement curricular els projectes d'APS?

Ara per ara no en tenen, però sense dubte, poden i haurien de tenir-ne. Potser aquest és un dels aspectes més interessants que ofereixen els projectes d'APS en l'àmbit de l'educació formal: lligar i aprofitar continguts curriculars de les diferents matèries amb una acció i servei en la comunitat concreta. És a dir, dur a terme un veritable treball transversal i interdisciplinar.Un exemple...


Per saber-ne més...