Què és l'APS?

Són complicats els projectes d'aprenentatge servei?

En realitat no tenen per què ser-ho més que qualsevol altre tipus de projecte educatiu dels que duem a terme en els nostres centres. No hem d'oblidar que moltes vegades per introduir l'aprenentatge servei a la nostra dinàmica habitual podem partir de propostes que ja estem realitzant, només cal garantir que els dos elements hi siguin presents i explícits.Un exemple...


Quan surten d'excursió, els nens i nenes de Cicle Mitjà han pres per costum destinar un petit espai de temps a netejar alguna zona bruta d'escombreries, com ara els voltants d'una font. La mestra sempre ha estimulat aquesta acció com a una pràctica concreta de respecte per la natura i d'hàbits d'ordre i neteja dels infants.
Un bon dia decideix donar un pas més. D'una banda, proposa als nens i nenes aprendre alguna cosa més arran de la recollida d'escombreries: observar quines coses es llencen, si hi ha o no papereres a la zona, si el lloc pertany a algú... D'altra banda, atès que l'indret netejat està dintre d'un parc forestal municipal, proposa també fer fotos de l'abans i el després de la neteja i enviar una carta o informe a l'ajuntament per notificar l'estat en que han trobat la zona i col·laborar a que es posin solucions. No cal dir que aquestes noves accions, que poden vincular-se al programa de l'àrea de ciències socials i de la natura, possibiliten també més aprenentatges!
D'aquesta manera, una activitat educativa habitual s'enriqueix i es transforma, sense gaires complicacions, en un projecte d'aprenentatge servei.Per saber-ne més...


Guia pràctica: Com començar una experiència d'aprenentatge servei?