Què és l'APS?

És l'aprenentatge servei un nou mètode educatiu?

Entenem que l'aprenentatge servei no és pròpiament un mètode, ja que considerem que les seves aportacions no es limiten als aspectes metodològics o procedimentals. L'APS és un programa però també una filosofia, una manera d'entendre la pedagogia en sentit ampli. I, en tot cas, no considerem que es tracti d'una proposta nova. Les nostres entitats i centres educatius tenen un cert bagatge en aquest sentit. Val a dir que moltes experiències d'APS han nascut de forma intuïtiva i el que cal és prendre'n consciència i sistematitzar-les.Un exemple...


Per saber-ne més...